Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Elbląg  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Elbląg

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Elbląg.

Mapa Geoportal Elbląg
Mapa z granicą gminy Elbląg

Dane urzędu

Urząd Gminy Elblągul. Browarna 85Elbląg, 82-300

Tel: 55 2341884

Fax: 55 2340871

Elektroniczna skrzynka podawcza: /Gmina_Elblag/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@gminaelblag.pl

Powiat: elbląski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Numer TERYT gminy Elbląg: 2804012

Witryna: www.gminaelblag.pl/

Władze lokalne: Wójt Zygmunt Tucholskisekretariat@gminaelblag.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Elbląga

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Elbląg to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Elbląg na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Elbląga, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Elbląga, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Elbląga

Gmina Elbląg w liczbach

Powierzchnia gminy Elbląg*

192 km2

387 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Elbląg*

7 593 mieszkańców

1223 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Elbląg*

40 mieszkańców na km2

1866 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Elbląg

Geoportal Elbląg prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Elbląg, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Elbląg.

Dostęp do danych Geoportalu Elbląg

Jak powstał Geoportal gminy Elbląg?

Geoportal Elbląg powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Elbląg, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Elbląg.

Geoportal Elbląg umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Elbląg oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Elbląg, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Elbląg

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Elbląg?

Informacje na Geoportalu Elbląg

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Elbląg?

Korzyści z Geoportalu Elbląg

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Elbląg?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Elbląg.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Elbląg łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Elblągu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Elbląga zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Elbląg, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Elbląg oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Elbląg. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Elbląga możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Elbląga. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Elbląg. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Elbląg.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Elblągu.

  Geoportal gminy Elbląg posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Elbląg. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Elblągu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Elbląg przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Elblągu.

  W Geoportalu Elbląg przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Elbląg. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Elblągu. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Elbląg zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Elbląg, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Elbląg oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Elbląg.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Elbląg. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Elbląg są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Elbląg podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Elbląg.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Elblągu. W Geoportalu gminy Elbląg udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Elblągu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Elbląg.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Elbląg. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Elbląg.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Elbląg, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Elbląg. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Elbląg.

 • Zabytki w gminie Elbląg

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Elbląg. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Elbląg oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Elbląg.

 • Informacje o wyborach w gminie Elbląg

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Elbląg. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Elbląg i wiele istotnych informacji.

Geoportal Elbląg dla mieszkańców

Geoportal Elbląg jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Elbląg. Na mapie Elbląga sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Elbląg mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Elbląg. Korzystając z map Geoportalu gminy Elbląg w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Elbląg są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Elbląg dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Elbląg dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu